5 วิธีเช็กโฉนดที่ดิน จริง หรือ ปลอม

 

 

โฉนดที่ดิน คือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ที่ครอบครองที่ดิน ออกโดยกรมที่ดินจำนวน 2 ฉบับ 1 ฉบับมอบให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์และอีก 1 ฉบับจะเก็บรักษาไว้ที่กรมที่ดิน โฉนดที่ดินประกอบด้วยข้อมูลหลายประการ เช่น ลักษณะของที่ดิน, ขนาดพื้นที่, สิทธิในที่ดิน, ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ และอื่นที่เกี่ยวข้อง
จะทราบได้อย่างไรว่าโฉนดที่ดินที่ครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงหรือปลอม วันนี้ IQI Thailand มี 5 วิธีตรวจสอบสามารถเช็กเบื้องต้นได้ดังนี้

 

1. ตรวจสอบจากลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตราเปล่า ส่วนของโฉนดด้านล่างจะต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ และส่วนใหญ่จะใช้หมึกปากกาสีดำเซ็นลายเซ็น พร้อมมีชื่อตรายางประทับบยลายเซ็น และกำกับวันที่เอาไว้ด้านหลัง
หมายเหตุ : หากมีการใช้หมึกปากกาสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำ หรือ ไม่มีตราประทับบนลายเซ็นเบื้องต้นให้สงสัยว่าโฉนดฉบับนี้จะเป็นของปลอม

 

2. ตรวจสอบจากประวัติที่ดินด้านหลังโฉนด
ด้านหลังโฉนดที่ดินจะมีสารบัญจดทะเบียน เป็นเหมือนประวัติบันทึกรายการจดทะเบียนนิติกรรมในโฉนดที่ดินว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรมาแล้วบ้าง โดยด้านหลังสามารถตรวจสอบชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิคนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงสิทธิที่ผ่านมา
หมายเหตุ : ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติหลังโฉนดโดยที่ไม่ตรงกับที่เจ้าของได้รับรู้มา ให้สงสัยว่าโฉนดที่ดินที่ถืออาจจะเป็นโฉนดที่ดินปลอมได้

 

3. สัญลักษณ์ลายน้ำตราครุฑบนโฉนดที่ดิน
จุดนี้จะไม่สามารถตรวจสอบด้วยตาเปล่า สามารถเช็กโดยการนำโฉนดที่ดินมาส่องแสงไฟหากเป็นโฉนดที่ดินเป็นของจริงจะมีสัญลักษณ์ลายน้ำของตราครุฑอยู่ในวงกลม 2 วง พร้อมมีอักษรลายน้ำกำกับด้านล่างว่า “กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย”

 

4. เนื้อกระดาษมีเส้นใยไหมสีฟ้า
เนื้อกระดาษมีเส้นใยไหมสีฟ้า สีแดงอมม่วง โรยในเนื้อกระดาษ ความยาว 0.3-1.5 เซนติเมตร โดยเส้นใยไหมดังกล่าวจะมีลักษณะบางส่วนจม บางส่วนลอยบนผิวกระดาษ หากมีสีอื่นจะมีสิทธิเป็นของปลอม

 

5. ตรวจสอบโดยนำฉโนดที่ดินไปที่สำนักงานที่ดิน
เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วอาจพบข้อสงสัยว่าโฉนดที่ดินจะเป็นของปลอม สามารถนำโฉนดดังกล่าว ไปที่ สำนักงานที่ดิน เพื่อขอดูสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบ โดยการไปขอดูสำเนาที่ดินที่สำนักงานที่ดินสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
– ติดต่อสำนักงานที่ดินเขตหรือจังหวัด ตามพิกัดที่แปลงที่ดินนั้นตั้งอยู่
– เตรียมเอกสาร เช่น บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน
– แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินว่าต้องการ “ขอถ่ายสำเนาโฉนดที่ดิน”
– เจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์มคำร้อง ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินแจ้งและรอรับสำเนาโฉนด

 

หากตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยว่าโฉนดที่ถืออยู่มีลักษณะที่จะเป็นของปลอม สิ่งที่ชัวร์และจะตอบได้ชัดเจนที่สุดคือการไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินเพื่อนำอีกฉบับที่อยู่มาเปรียบเทียบ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโฉนดจริง โฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริง
10 ขั้นตอนย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว
ทะเบียนบ้านมีกี่ประเภท? และข้อควรรู้ในการขอทะเบียนบ้าน