ฝากขายกับเรา

ไอคิวไอดูแลทุกขั้นตอน

มาตรฐานการให้บริการ 

 • ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทุกครั้งก่อนนำมาทำการตลาดเพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อย หากทรัพย์สินใดมีปัญหาทางด้านโครงสร้าง ไม่รับเข้ามาทำการตลาดเด็ดขาด
 • บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอสินเชื่อ พาผู้กู้ขอสินเชื่อ
 • พาฝ่ายประเมินฯ ของสถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อเข้าทำการประเมิน
 • สำรวจราคาตลาด คู่แข่งหรือสินค้าทดแทนกันได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาขาย
 • ติดป้ายประกาศราคาขาย ถ่ายภาพนำมาลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ , อินเตอร์เน็ต , Website อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีผู้สนใจจำนวนมาก
 • ถ่ายทำ วิดิโอ โฆษณาทรัพย์ผ่าน Facebook ads เพื่อโปรโมททรัพย์
 • พาผู้สนใจซื้อชมทรัพย์สิน พร้อมให้ข้อมูลในเรื่องสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางคมนาคมและอื่นๆ
 • นำข้อเสนอต่างๆ จากผู้สนใจซื้อ ราคา เงื่อนไข เสนอต่อผู้ขายพร้อมทั้งช่วยเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นที่พึ่งพอใจและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
 • ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ การอายัด การเวนคืนของทรัพย์สินนั้น
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร ค่าภาษี ต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบ
 • ตรวจสอบยอดค้างชำระในกรณีที่ทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันนั้นติดจำนองก่อนวางมัดจำ ถ้าจำเป็นประนอมหนี้ก็จะดำเนินการให้และแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
 • ดูแลนิติกรรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย
 • ตรวจสอบค่าค้างชำระต่างๆ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
 • บริการด้านการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ สำนักงานที่ดิน
 • บริการด้านการโอนสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย

ทำไมต้อง ไอคิวไอ ? 

สำหรับผู้ขาย : ได้รับข้อมูลครบถ้วนเพื่อกำหนดราคาขายที่ถูกต้องและเป็นราคาที่แข่งขันได้

สำหรับผู้ซื้อ  :  ได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งตัวสินค้าและสาธารณูปโภคพร้อมคำแนะนำในการขอสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารสิทธิการอายัด ฯลฯ

สำหรับผู้ขาย : ไอคิวไอจะเป็นผู้ทำแทนท่านในการคัดสรรและการให้บริการแก่ผู้สนใจซื้อ ปกป้องท่านจากพวกมิจฉาชีพ

สำหรับผู้ซื้อ : ไอคิวไอให้บริการท่านตั้งแต่พาชมสินค้าเมื่อพอใจแล้วจึงพาติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อดูแลจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์

สำหรับผู้ขาย : ฝากขายบ้านกับไอคิวไอท่านจะได้รับบริการตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมคำแนะนำในการตั้งราคาที่ถูกต้องเหมาะสมพร้อมดำเนินการตลาดครบครัน ดำเนินการขายแทนท่าน

สำหรับผู้ซื้อ : เลือกซื้อกับไอคิวไอมีสินค้าให้เลือกมากกว่าราคาเหมาะสม ขอสินเชื่อได้ในอัตราและเงื่อนไขพอเศษ พาไปโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมบริการโอน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์

สำหรับผู้ขาย : เมื่อฝากขายกับไอคิวไอท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานประจำของท่านได้ตามปกติ ส่วนเรื่องการขายทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำการขายได้อย่างเต็มความสามารถ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาด้วยงบประมาณที่รู้ล่วงหน้า

สำหรับผู้ซื้อ : นัดชมสินค้ากับไอคิวไอครั้งเดียว ท่านจะได้ดูสินค้าหลากชนิดพร้อมกันตามงบประมาณและความต้องการที่ท่านกำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 

Let's Make Something Great Together

Found yourself in a wide entry with old-fashioned wainscots

แบบฟอร์มการฝาก ขาย/เช่า

Feel free to contact our support team to learn more about the services provided by us and multiple offers for Your business!

Contact Sell Rent
โปรดระบุ

Maximum file size: 25MB

สนใจติดต่อฝากขาย

Call us Tel:02-129-3506

Feel free to contact our support team to learn more about the services provided by us and multiple offers for Your business!