พรรคก้าวไกลกับนโยบายที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 

ต้องยอมรับว่า พรรคก้าวไกลด้านหนึ่งก็นำเสนอหลายๆนโยบายได้โดดเด่น โดนใจผู้ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ และก็มีจุดยืนกับบางนโยบายที่ชัดเจนที่กลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและกำลังถกเถียงกัน ณ ขณะนี้
แต่สำหรับนโยบายที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ-สังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พรรคก้าวไกลก็มีนโยบายที่ชื่อว่า “บ้านตั้งตัว” โดยจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าผ่อนหรือค่าเช่าให้กับผู้ซื้อหรือผู้ที่กำลังเช่าที่อยู่อาศัย และนโยบายเปลี่ยน สปก. ให้เป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ผู้ที่ซื้อบ้าน-ที่พักอาศัยใหม่ (หลังแรก) ในราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท ให้สิทธิจำนวน 100,000 ราย รัฐบาลจะช่วยผ่อนในอัตรา 2,500 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 30 ปี
2. ผู้ที่เช่าบ้าน-หอพัก ให้สิทธิจำนวน 250,000 สิทธิ รัฐบาลจะช่วยค่าเช่าในอัตรา 1,000 บาท/เดือน สำหรับหอพัก-บ้านเช่าที่ราคาเช่าไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน
3. ที่ดิน สปก. ชวนมาทำความรู้จัก ที่ดิน ส.ป.ก. หรือ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01  นำที่ดิน สปก. ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์มาตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบผู้ถือเอกสารสิทธิว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วจัดสรรให้กับคนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินในรูปแบบของโฉนดที่ดิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

 

– เกษตรกรที่ถือเอกสารสิทธิ สปก. อยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไปจะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยได้รับสิทธิตามเอกสารสิทธิที่ตนถืออยู่ แต่ยังไม่สามารถขายที่ดินดังกล่าวได้ในระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ได้รับโฉนด หากกรณีที่มีความจำเป็นในการกู้ยืม (จำนอง) หรือจำเป็นต้องขายที่ดินที่ได้รับโฉนดนั้นก่อนเวลา 5 ปี ให้ดำเนินการผ่านธนาคารที่ดิน (ที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยธนาคารที่ดินจะคิดราคาที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินที่มีโฉนด
– ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือเอกสารสิทธิในที่ดิน สปก. (หรือเป็นผู้ซื้อ/เปลี่ยนมือที่ดิน สปก. นั้น) เกษตรกรจะได้รับการเปลี่ยนโฉนดที่ดิน หาก
(ก) เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป
(ข) มีเอกสารหรือพยานการทำข้อตกลง/ยินยอมจากผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ สปก.
(ค) เกษตรกรผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะสามารถเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่ (ทั้งโฉนดที่ดินแปลงอื่นๆ และ ส.ป.ก. ที่จะถูกเปลี่ยนเป็นโฉนด)

 

คุณทิมพิธาและพรรคก้าวไกล

 

อย่างไรก็ตาม จะต้องรอให้ทางพรรคก้าวไกลแจกแจงรายละเอียดสำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิอีกครั้ง รวมถึงความชัดเจนในเรี่องของแผนงานของบ้านตั้งตัวว่าจะมีระยะเวลาเท่าไร จะเป็นการอุดหนุน 350,000 รายตลอด 4 ปีของวาระการเป็นรัฐบาล หรือปีละ 350,000 รายไปตลอด 4 ปี ส่วนเรื่องการเช่าก็ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะช่วยค่าเช่า 1,000 บาท/เดือนไปนานเท่าไร